Privacy Policy

Privacy Policy คือนโยบายความเป็นส่วนตัวของการใช้บริการบนเว็บไซต์ ufabetunitedu.xyz หากคุณต้องการเข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ คุณจะต้องทำความเข้าใจกันให้ดี ก่อนที่จะใช้บริการ เพื่อผลประโยชน์ต่อคุณเอง

Privacy Policy

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บ ufabetunitedu.xyz มีความรับผิดชอบในการรักษาข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกทุกท่าน เราจึงมีนโยบายหลักตัวนี้ไว้เพื่อให้สมาชิกทุกท่านในการใช้บริการอย่างไร้กังวล

 • ข้อมูลที่เรารวบรวมมา

ข้อมูลส่วนตัวในการสมัครสมาชิกไม่ว่าเป็น ชื่อ – นามสกุล , เบอร์โทรศัพท์ , ข้อมูลการวางเดิมพัน และข้อมูลอื่น ๆ ทางเว็บไซต์ของเราขออนุญาตรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ของท่านทั้งหมด

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ข้อมูลที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานผ่านการสมัครหรือการเข้าใช้งาน เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในการจดจำข้อมูลของท่าน

 • การนำข้อมูลมาใช้

ข้อมูลทุกข้อมูลในการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ การตลาด , โปรโมชั่น และข่าวสารอื่น ๆ ทางเรามีการอัปเดตปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 • การแชร์ข้อมูล

ทางเว็บไซต์แห่งนี้ไม่มีการแบ่งปันข้อมูลใด ๆ ทั้งสิ้นของลูกค้า เว้นแต่ว่าจะขออนุญาตจากลูกค้าทุกท่านก่อนเสมอ

 • การจัดเก็บข้อมูล 

ข้อมูลของผู้ใช้งาน ทางเราได้เก็บไว้เป็นอย่างดี มีมาตรการความปลอดภัยขั้นสูง รวมไปถึงความปลอดภัยทางเทคนิค และการบริการที่เหมาะสม

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ทาง ufabetunitedu.xyz มีนโยบายจำกัดในการเข้าใช้งาน โดยผู้เข้าใช้งานทุกท่านจำเป็นที่จะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไปถึงจะสามารถใช้บริการบนแพลตฟอร์มของเราได้ หากอายุไม่ถึงเกณฑ์เราจะทำการลบข้อมูลทันที

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้ใช้งานมีสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว และรวมไปถึงการลบข้อมูลส่วนตัวได้เลย หากต้องการทำรายการเหล่านี้สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetunitedu.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

เราสามารถปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามความจำเป็น ซึ่งเราจะแจ้งให้คุณทราบผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของเราที่ contact@ufabetunitedu.xyz

 • การติดต่อเรา

หากผู้ใช้งานมีคำถามหรือข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ contact@ufabetunitedu.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ ufabetunitedu.xyz ถูกบังคับใช้ตั้งแต่ 27 มกราคม 2566

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของทางเว็บไซต์จะเขียนเป็นภาษาไทย หากมีการแปลเป็นภาษาไทย จะเป็นเวอร์ชันที่ทางเว็บไซต์บังคับใช้

 

ทางเว็บไซต์ ufabetunitedu.xyz ของเรา ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเมื่อไรก็ได้ตามความเหมาะสมแต่ละสถานการณ์